Psykisk ohälsa hos barn ökar

pexels-photo-169551Årsrapporten från Bris visar på att Sverige har misslyckats med att motverka psykisk ohälsa hos barn, något som ökat sedan 1980-talet. Men nu gör Bris en större satsning för att försöka vända trenden med löpande rapporter kring hälsa och lösningsorientering.

Den psykiska ohälsan hos barn har fortsatt öka sedan 80-talet vilket kan bero på många saker. Bland annat är det så att stressade föräldrar leder till ledsna barn, men det är inte hela anledningen. Nu gäller det för Bris att försöka analysera den psykiska hälsan hos barn och försöka komma med lösningar som håller.

Familjen påverkar hälsan

I Bris årsrapport framkommer det bland annat att barns psykiska hälsa är nära sammankopplad till deras relation med familj, skriver Göteborgsposten i en artikel. Där uttrycker de sig om att goda nära familjerelationer har en positiv inverkan på barns psykiska hälsa. Har ett barn däremot relationer i sin närhet som inte är bra, så är det en stor risk att barnet kan drabbas av psykisk ohälsa redan i tidig ålder. Där också barnkonventionen, där det uttryckligen står att barn ska kunna få stöd i att kunna att hand om sitt barn för dennes bästa, och att ett starkare stöd för föräldrar skulle kunna förebygga den psykiska ohälsan hos barn.

Resurser på skolor viktigt

Något som också påverkar den psykiska hälsan hos barn positivt och som skulle kunna vara en bra del av arbetet för att förebygga den psykiska ohälsan hos barn är att se till att det finns tillräckligt med stöd i skolor för alla barn. Det ska vara resurser av den mängden och med rätt kompetenser att man ska kunna arbeta aktivt för att förbättra varje enskilt barns hälsa om så skulle behövas.