Läslek innan förskolestarten?

Vi har tidigare skrivit om hur förskolor i Sverige får allt sämre ekonomi i takt med att de kan sägas få sämre förutsättningar. I dag skriver vi i stället om hur barn vid en viss ålder förväntas lära sig läsa i Sverige och hur man kan tänka annorlunda när det kommer till pedagogik och små barns läskunnighet.

 

Barn med böckerI Sverige anses barn generellt vara mogna att lära sig läsa ungefär när de börjar skolan, vid sex års ålder. Men forskning visar att barn faktiskt är redo att utforska det skrivna språket redan från två års ålder, något vi kan läsa om här, i Svenska Dagbladet. I artikel kan vi vidare läsa om hur det enligt vissa hägrar ett slags ålderstabu kring läsning, där skepsis möter den förälder som vill låta sina barn upptäcka A och Ö redan som småttingar.

Men kanske behöver inte de första åren med bokstäver vara läsundervisning, läslekar är minst lika spännande för barn som andra lekar, om man gör det på ett lättsamt och underhållande sätt.

Gör ord till en rolig lek utan tvång

När barnen börjar i skolan förväntas de bli läskunniga på kort tid, något som för många barn kan vara väldigt stressigt och en stor förändring på kort tid. Börjar man däremot tidigt med ord skrivna på lappar för saker barnet tycker om, till exempel ”nalle”, och introducerar ett par ord i veckan (ord som barnet förstår och tycker om, och som kan knytas till verkligheten) kommer barnet tycka att det är en lek med symboler. Efter ett tag börjar barn självmant att bearbeta orden och dela upp dem i mindre delar, upptäcker bokstävernas konsekventa ljudsymboler.

Mellan tre och fyra års ålder brukar barnet ha knäckt läskoden, och kan då själv läsa enklare böcker, eller sätta ihop meningar med lappar och skriva egna så småningom.

Den stora fördelen med att låta barnet leka med ljud och ord innan skolstart är alltså att det kan ske i lugn takt och på ett lekfullt sätt. Men det får givetvis inte ske med tvång av något slag, då kanske man skrämmer bort barnet från läsningen. Tidigare läsare får en bra start och det kommer dessutom påverka hela deras språkförmåga, vilket i sig är en jätteviktig del av att vara medborgare i vårt samhälle.