Förskola ger bättre skolresultat

Barn som har gått i förskola lyckas bättre i skolan, och får högre poäng i kunskapstester som Pisa. Det visar en undersökning som gjorts av Pisa i Sverige.

Förskolorna har ett pedagogiskt program, som kan variera mellan olika skolor. Som förälder är man i princip alltid positivt inställd till detta, men det är nog en och annan som frågar sig om det verkligen ger så mycket, och om barnen kommer att ha nytta av detta senare i livet. Enligt Pisa-undersökningen, som alltid brukar generera en livaktig skolpolitisk debatt, så är det så. Undersökningen visar nämligen att förskolan har en positiv effekt på barnens inlärning även i grundskolan.

Över lag var kanske inte den senaste Pisa-studien så glädjande ur ett svenskt perspektiv. Den allmänna bilden var dyster, men det fanns stora skillnader mellan olika grupper av svenska elever.

I snitt fick svenska elever som inte gått i förskola 442 poäng på matematikprovet. Långt under OECD-snittet på 494 poäng. Men resultatet förbättras ju längre eleverna har gått i förskolan. De som gått i upp till ett år fick i snitt 472 poäng. De som gått i förskola ännu längre fick 489 poäng, alltså mycket närmare den internationella nivån.

Naturligtvis bör man vara lite försiktig med undersökningar av den här typen, och inte minst med resultaten. Kan det inte vara så att det går bättre för de barn som gått på förskola eftersom de kommer från hem med större studievana, och de har gått på förskola eftersom deras föräldrar arbetat heltid? OECD har dock räknat om resultaten, och justerat för elevernas förutsättningar hemifrån. Även efter detta har de som gått på förskola bättre resultat.

95 % av svenska barn går minst ett år på förskola. De fem procent som inte går på förskolan tillhör dock, enligt Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén, ofta den grupp som skulle behöva det mest, och som löper störst risk att halka efter i skolan.